FreePlay

FreePlay és una societat civil particular formada per un equip de professionals del món de l’activitat física i l’esport. La seva creació respon a la necessitat d’aplicar un nou model de gestió esportiva a diferents tipus d’entitats. A la vegada s’encarrega d’organitzar esdeveniments i activitats esportives, i donar un servei d’assessorament esportiu a les persones que tinguin l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

El nom de Freeplay s’inspira en el títol d’un llibre de l’autor Stephen Nachmanovitch en el qual explica com les persones tenim la capacitat de ser lliures en tot allò que ens apassiona i ens fa veure com, realment, no hi ha res que pugui impedir-ho. En el món de l’activitat física i l’esport, i en concret en la formació de les persones, creiem imprescindible fomentar la capacitat de creativitat per tal d’aprendre i créixer com a persones. El nom de Freeplay obre la possibilitat de començar a gestionar activitats esportives oferint un dels grans valors de les persones, la creativitat.

IMG-20140309-WA0010[1]

Els principals objectius del nostre equip de treball són:

  • Gestionar activitats esportives mitjançant la optimització dels recursos materials i humans, sempre amb criteris sostenibles a nivell social i econòmic.
  • Proporcionar valors educatius i socials a totes aquelles persones que practiquen algun tipus d’activitat física i esportiva, aprofitant l’esport com a mitjà.
  • Realitzar un treball en equip, com a part fonamental per al creixement personal i social.

Per donar resposta a aquests objectius, ens organitzem de la següent forma:

  • L’estructura dels membres de la societat és totalment horitzontal, les decisions sempre es prenen de forma consensuada.
  • La responsabilitat de les activitats és compartida.
  • Qualsevol persona que treballi per a l’empresa, també participa de la responsabilitat.
  • La viabilitat de les activitats de la societat no es basarà només en els aspectes econòmics.