Valors

FreePlay representa una forma de transmetre uns valors ètics, morals, educatius i socials a través de l’activitat física i esportiva. Representa una forma d’entendre i de viure l’esport, en definitiva, Freeplay representa un estil de vida.

Els principals valors de Freeplay són:

  • Respecte: Respecte cap als demes, cap a l’entorn i cap a un mateix. Entenem que les relacions que s’estableixen en la pràctica esportiva, han d’estar basades en el respecte.
  • Compromís: el compromís que pren cadascú quan decideix fer qualsevol cosa en la vida. L’activitat física i esportiva és una forma d’aprendre ser compromès amb un mateix, amb els demés i amb el que es fa.
  • Responsabilitat: La responsabilitat és imprescindible alhora de ser un bon aprenent. La societat requereix de persones responsables, i amb l’activitat física es pot experimentar el valor de la responsabilitat.
  • Llibertat: La millor versió d’un mateix neix des de la llibertat, llibertat de ser allò que un necessita ser, de fer allò que apassiona i estar al costat de les persones que un estima. Aquesta és la llibertat en la que realment un pot aprendre i créixer a tots els nivells.

 

Per a Freeplay l’escenari en que s’ha de donar l’activitat física i esportiva, en tots els àmbits, ha d’estar sustentada amb aquests valors, uns valors que són complementaris uns dels altres i que formen part del procés de creixement i aprenentatge de les persones.