Preparació Proves d’Accés

Des de Freeplay acompanyem a aquelles persones que es volen preparar per presentar-se a les provés d’accés a CAFE, al cos de Bombers,Policia o a qualsevol tipus de prova de caire físic.

El nostre treball es basa en fer una preparació general de condició física i la preparació de les proves específiques.

Durant el procés, la persona podrà tenir el nostre assessorament, la planificació, la programació i el desenvolupament de cadascuna de les sessions.