Treball Complementari

Es basa en oferir un treball complementari a tots aquells esportistes, equips i/o clubs que treballen en una sola modalitat esportiva.
Tenint en compte que el treball del dia a dia dels esportistes, equips i/o clubs es centra, exclusivament, en el treball específic per a la millora d’un dels aspectes de la seva pròpia modalitat. En canvi, per a arribar a un bon nivell de rendiment esportiu, és necessari treballar altres aspectes que dificilment dona temps de treballar en les sessions ordinàries.
És per aquest motiu, que des de Freeplay oferim la possibilitat de treballar tots aquells aspectes de l’esportista que normalment no es treballen i que són igual de necessaris.

El nostre treball consisteix en fer una planificació i programació d’una sèrie de sessions en funció dels objectius que es marquin i de quins aspectes es volen millorar.
Aquest treball va dirigit a tots aquells esportistes, equips i clubs que s’estan dedicant a entrenar amb objectius esportius.