Cardio Tennis

FreePlay oferta una nova activitat anomenada “Cardio Tennis”.

El Cardio Tennis és una activitat dirigida per adults que combina exercicis de condició física amb la pràctica del tennis.

Cardio-tennis

Aquesta activitat permet entrenar d’una forma global i creativa. Es treballen les qualitats físiques bàsiques i capacitats coordinatives sense caure en la rutina, ja que a cada sessió es proposen nous exercicis.

El Cardio Tennis és una activitat d’alta intensitat. Té una durada de 60 minuts i es porta a terme dins la mateixa pista de tennis. Es realitza amb suport musical.

Per a realitzar aquesta activitat no es necessiten coneixements previs de tennis.