Escola Tennis Sant Lluís

Des del setembre del 2015, Freeplay està a càrrec de l’Escola de Tennis del pavelló municipal de Sant Lluís gestionat per l’empresa Bisport.

S’ofereixen diferents tipus d’activitats adaptant-se a l’edat i interessos dels participants.

Seguint la filosofia de Freeplay, s’utilitza la pràctica del tennis per a millorar la condició física d’una forma lúdica, prioritzant el benestar dels participants.

A continuació es presenten les activitats que s’ofereixen a l’Escola:

Escola Juvenil

  • Pre-tennis (4-6 anys): L’objectiu és iniciar als fillets i filletes en el tennis mitjançant els jocs. Es treballarà la coordinació i els aspectes motrius bàsics que intervenen en el tennis.

  • Iniciació: Es donarà a conèixer l’esport del tennis des d’una vessant lúdica i global.
  • Perfeccionament: Es treballaran els aspectes tècnics, i s’introduiran els aspectes tàctics i psicològics de l’esport d’una forma global. La condició física es treballarà de forma integrada a la pista.

 

  • Competició: S’oferirà un entrenament integral als jugadors i jugadores. Es treballarà la tècnica, tot i que es donarà major importància als aspectes tàctics i psicològics de l’esportista. La programació de la preparació física es realitzarà de forma individual atenent a les necessitats específiques de cada jugador/a.

 

Classes particulars

Aquelles persones que vulguin realitzar classes de tennis de forma més personalitzada podran optar pel servei de classes particulars.

Això permetrà centrar les correccions dels tècnics i millorar els aspectes que es considerin necessaris de manera més personalitzada.

Els tècnics que formen part de l’equip de Freeplay són professionals qualificats, amb una àmplia experiència i bon currículum esportiu.

 

Activitats alternatives

Els alumnes de l’Escola de Tennis Freeplay tenen la possibilitat de realitzar les següents activitats alternatives:

  • Ranking Escola Infantil: Al llarg del curs s’organitza un ranking per tal que els alumnes puguin jugar partits, complementant així els entrenaments. Es realitzen diferents grups en funció del nivell dels participants.

 

INSCRIPCIÓ ESCOLA TENNIS

Dades personals

Activitat

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de les Condicions i Privacitat d'aquest lloc web.